Top

Risk Analizi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 4c kapsamında işyerlerinde risk değerlendirilmesi yapılması yasal bir zorunluluktur.

Konuyla ilgili Resmi Gazete’de yayınlanmış 29 Aralık 2012 Tarihli Mevzuat’a ulaşmak için buraya tıklayın.

İşyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp;

Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek,
Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek,
İşyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak,
Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,
Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek,
çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır.

Risk Analizi
WhatsappWhatsapp