Top

İşe Giriş Muayeneleri

6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu Gereği İşveren; Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.


Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:


• İşe girişlerinde, İş değişikliğinde, İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

• İşin devamı süresince, çalışanın durumu ve işyerinin tehlike sınıfına göre düzenli aralıklarla.

• Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

• Sağlık gözetimi kapsamında yapılan İşe Giriş Muayene ve Raporları, Periyodik muayene ve Raporları için yapılan harcamalar işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

İşe Giriş Muayeneleri
WhatsappWhatsapp