Top
İş Güvenliği

İş Güvenliği

• İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek

• İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak

• Yıllık Çalışma Planı hazırlamak

• Eğitim Planı hazırlamak

• İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

• Risk Değerlendirmesi yapmak

• Acil Durum Planı hazırlamak

• Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak

• İç Yönetmelik hazırlamak

• İş İzni Prosedürü hazırlamak

• Çalışma talimatları hazırlamak

• İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek

• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

• Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak

• Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

• Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

• Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak

• Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak

• Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak

• Topraklama tesisatının İş makinelerinin periyodik Paratonerin Kaldırma makinelerinin Basınçlı kaplar ve kazanların kontrollerini takip etmek

WhatsappWhatsapp