Top

Hakkımızda

Aknet OSGB

Aknet OSGB

Biz; hizmet sektöründe varız ve daimi olmayı hedefleyenlerdeniz!

Bizleri yetiştirenlerden, yaptığımız işin özünde “ İNSAN “ olmasının verdiği sorumluluğu ve ciddiyeti öğrenerek çıktığımız yolda; “ ÖNCE İNSAN “ bakış açımızdan ödün vermeksizin doğru bilgi, doğru iş ve etik çalışma prensiplerini kendimize ilke edindik. İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm faaliyetlerde; alanında öncü, sektöründe yeri ve iddiası olan, deneyimi, işine saygısı, ciddiyeti ve içtenliği ile fark yaratan insanlar tarafından çözüm ortağı olarak tercih edilmek ve sizlerle daha iyiye ulaşmak en büyük amacımız.

Neden Aknet OSGB?

- İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara uyarak, hizmet sunduğumuz ve danışmanlığını yaptığımız tüm firmalarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği performanslarının sürekli olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmayı,

- Uzun yılların verdiği bilgi birikimi, tecrübe ve proaktif yaklaşımla İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ile diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı,

- İş yerlerimizin 6331 sayılı İSG kanununda belirtilen hukuki sorumluluklarının takibini sağlamayı,

- Meydana gelebilecek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla risk analizlerini, acil durum planlarını, patlamadan korunma dokümanını, büyük endüstriyel kazaları önleme planlarını hazırlamayı,

- İşyerlerinin yasa gereği bulundurmak zorunda oldukları İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli hizmetini vermeyi, yeni İş Güvenliği Uzmanları yetiştirmeyi, İşyerlerimize Acil Durum Planı kapsamında ilkyardım eğitimi ve yangın eğitimi almış çalışanlar kazandırmayı,

- İşverenin uzun yıllar emek vererek oluşturduğu işyerini, maddi manevi birikimlerini korumayı, çalışanın yasal mevzuat hükümlerinin uygulandığı evrensel iş ortamında güvenli ve verimli çalışmasını teşvik etmeyi,

- İş Sağlığı ve Güvenliği sistemimizi, tüm çalışanlarımızın katılımıyla ve geri bildirimleri ile sürekli iyileştirilerek geliştirmeyi,

- Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı, hizmetlerimiz olarak taahhüt ederiz.

Kalite Politikamız


- İçinde olduğumuz sektörün vermiş olduğu bilinçle, günümüz şartlarında her türlü teknolojiyi kullanarak iş sağlığı ve iş güvenliğinin önemini çalışanlara benimsetmek,

- Yasalara, mevzuatlara uygun çalışmak,

- Teknolojik gelişmeyi yakından takip ederek sürekli iyileştirme bilinciyle güvenilir, dürüst, planlı ve zamanında istenen hizmeti gerçekleştirmek,

- Kuruluşumuzda çalışan personelin gelişimini, kariyerini geliştirmek için planlanan aralıklar ile eğitimlere önem vererek eğitim seviyesini artırmak ve bilgi ve beceri seviyesi yüksek kaliteli personeller ile hizmet vermek,

- İş yaptığımız kurumlarda sağladığımız güvenin, büyük bir sermaye olduğunun bilincinde olmak ve bu sermayeyi her geçen gün arttırmak,

- İş Sağlığı ve İş Güvenliği kuralları ve standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

- İSG sektöründe her geçen gün kendimizi geliştirerek özgün bir kuruluş olmak için daima çalışırız.

WhatsappWhatsapp