0282 652 00 32
Türkçe
 
 
 
Eğitimler

İş Sağlığı ve Güvenliği EğitimÇalışanları  yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirleri,  ortaya çıkan yeni riskler konusu ile yasal hakları  ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirmek ve  farkındalık sağlamak, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olumlu yönde bilgi, beceri, tutum ve davranış değişikliği  kazandırmaktır.


Eğitimin İçeriği:
1. Genel Konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c)  İşyeri temizliği ve düzeni,
d)  İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 
 2. Sağlık Konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
d) İlkyardım
 
 3. Teknik Konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
d) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
e) Ekranlı araçlarla çalışma,
f) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
g) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
h) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
i) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
j) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
k) Tahliye ve kurtarma


Eğitim Süresi :

  •  Az Tehlikeli İşyerleri için             : 8 Saat
  • Tehlikeli İşyerleri için                   : 12 Saat 
  • Çok Tehlikeli İşyerleri için           : 16 Saat