0282 652 00 32
Türkçe
 
 
 
İş Sağlığı

•           İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

•           Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak

•           Çalışanlara mevzuata uygun sağlık konularında eğitim vermek

•           İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak

•           İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak

•           İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak

•           Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak

•           İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak

•           İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak

•           Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak

•           İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek

•           Yıllık çalışma planı hazırlamak

•           Eğitim Planı hazırlamak