0282 652 00 32
Türkçe
 
 
 
İş Güvenliği

•              İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek

•              İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek

•              İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak

•              Yıllık Çalışma Planı hazırlamak

•              Eğitim Planı hazırlamak

•              İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

•              Risk Değerlendirmesi yapmak

•              Acil Durum Planı hazırlamak

•              Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak

•              İç Yönetmelik hazırlamak

•              İş İzni Prosedürü hazırlamak

•              Çalışma talimatları hazırlamak

•              İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek

•              Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

•              Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

•              Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak

•              Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

•              Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

•              Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak

•              Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak

•              Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak

•              Topraklama tesisatının İş makinelerinin periyodik Paratonerin Kaldırma makinelerinin  Basınçlı kaplar ve kazanların kontrollerini takip etmek