0282 652 00 32
Türkçe
 
 
 
 
 
 

İşyerlerinin yasa gereği bulundurmak zorunda oldukları İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli hizmetini vermeyi, yeni İş Güvenliği Uzmanları yetiştirmeyi, İşyerlerimize Acil Durum Planı kapsamında ilkyardım eğitimi ve yangın eğitimi almış çalışanlar kazandırmayı hedefleriz.

 

Meydana gelebilecek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla risk analizlerini, acil durum planlarını, patlamadan korunma dokümanını, büyük endüstriyel kazaları önleme planlarını hazırlarız.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara uyarak, hizmet sunduğumuz ve danışmanlığını yaptığımız tüm firmalarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği performanslarının sürekli olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar hazırlarız.